El projecte de desfibril·lació pública més gran d'Europa.

Girona Territori Cardioprotegit


Els defensors de la desfibril·lació pública.


Ciutadans compromesos.


Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n, Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2) 17290, Salt, Girona . Tel: 872 987087 · gencardio.diagnostics@gencardio.com