El projecte de desfibril·lació pública més gran d'Europa.

Girona Territori Cardioprotegit


Els defensors de la desfibril·lació pública.


Ciutadans compromesos.


Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n
Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290 Salt, Girona
Tel: 872 987087
gencardio.diagnostics@gencardio.com